Topics For Dissertation

Tags: Black Boy And Native Son EssayBlack Man And Public Spaces ThesisGreatest Contemporary EssayistsMc & Company Case StudyThe Tempest Essay On CalibanComponents Of A Dissertation IntroductionEssays Written By Hamilton Madison And JayIntelligence Thesis Statement

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti.Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik.Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.Dluhová krize v eurozóně, její vývoj a perspektivy. Hodnocení změn v eurozóně (stabilizační mechanismy, bankovní a fiskální unie aj.) a jejich dopady na závazek převzít euro.Vývoj vztahu podniků (velké podniky, MSP) k zavedení eura.Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě.Výsledkem DP může být nalezení zdrojů konkurenční výhody státu uplatnitelné v mezinárodní komparaci.The thesis deals with examining the predictive power of the well-known bankruptcy and credit models from the perspective of corporations located in the Czech and Slovak Republic.The main contribution should be creating and verifying our own bankruptcy model with the application in these countries.Emphasis is, however, on the countries from the Eastern and Central European region.The methodology will be mostly based on the tools of financial econometrics.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from mediashkola-plus.ru ©