Hva Kjennetegner Et Essay

Hva Kjennetegner Et Essay-12
Her er to eksamensbesvarelser fra våren 2016 som kan brukes som forberedelse til eksamen. La elevene jobbe med refleksjonsoppgavene først, før de eventuelt kan få se på den kommenterte versjonen.

Tags: Interdisciplinary Liberal Arts CourseworkHow To Market An Event Planning BusinessSteps To Solve A Word ProblemProblem Solving ArtGeorgetown Application EssayTelevision Essay

Sjanger er også nyttig å tenke på når du skal skrive akademiske tekster selv, og lar deg inspirere av tekster du leser.

Skal du for eksempel skrive en semesteroppgave (bacheloroppgave) eller en hjemmeeksamen, skal teksten du skriver ligne mer på en artikkel enn på et kapittel i en lærebok.

I eksamensveiledninga står det følgende om kreative tekster: «Dette er ikke én teksttype, men et samlebegrep som omfatter både fortellende, reflekterende og underholdende tekster.

Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de tidligere essay-, novelle- og kåserioppgavene.» Første del av denne videoforelesninga tar for seg begrepet kreativ tekst generelt.

Avhandlingen har fellestrekk med artikkelen: Den presenterer ny kunnskap overfor fagfolk, den argumenterer, den har grundig dokumentasjon og den gjør rede for metoden som er brukt.

Hva Kjennetegner Et Essay Beauty Salon Business Plan Sample

Når du skal skrive masteroppgave, er det en avhandling du skal skrive.

De skal lese ulike tekster og kunne sette dem inn i en faglig sammenheng, og de skal skrive en kort og en lengre tekst.

Når du studerer, leser du ulike typer tekster: lærebøker, oppslagsverk, vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og essays, konferanseinnlegg, rapporter og avhandlinger. Å være bevisst om hva slags sjanger du har å gjøre med når du leser en tekst, er en del av tekstforståelsen.

En lærebok presenterer kunnskap, og den forklarer hva kunnskapen har vært brukt til og kan brukes til. Selv om en lærebok også kan inneholde drøfting og argumentasjon, er dens viktigste oppgave ikke å argumentere for bestemte oppfatninger, men å redegjøre for de oppfatninger som allerede finnes i faget.

Formålet med en vitenskapelig artikkel er å presentere ny kunnskap eller gi nye perspektiver på et faglig problem eller en faglig gjenstand. En vitenskapelig artikkel er først og fremst argumenterende: Den hevder at noe er tilfelle eller sannsynligvis tilfelle, og underbygger påstanden med argumenter.

SHOW COMMENTS

Comments Hva Kjennetegner Et Essay

The Latest from mediashkola-plus.ru ©